ALK ABELLÓ LABORATORIEGANG STERILGANG

Bygherre: ALK – Abelló A/S 

Funktion: Ombygning af Sterilafdeling – Udvendig gangforbindelse (Sterilklasse B) 

Arkitekt: Langvad A/S Arkitekter 

Landskabsarkitekt: –

Ingeniør: Birch & Krogboe A/S 

Areal: 200 m2 

Årstal: 2004.