CORNERLAB OMBYGNING FOR CHR. HANSEN

BYGHERRE: Chr. Hansen Hørsholm 

ROLLE: Arkitekter 

INGENIØR: Niras A/S 

AREAL: 120 m2 

ÅRSTAL: 2012.

FUNKTION: Ombygning og nyindretning af fermenteringslaboratorie 

Baggrunden for dette projekt var et ønske om at ombygge og nyindrette Fermenteringslaboratorier i rum 1.21.04, 1.21.05, 1.21.06 også kaldet ”Corner-lab”, samt inddragelse af nærliggende gangareal og kontor for optimal rumudnyttelse og funktion. Før var funktioner og arbejdsgange i Fermenteringslaboratoriet sammenblandet og uhensigtsmæssige. Desuden var inventar og overflader generelt nedslidte og utidssvarende. I dag har Chr. Hansen fået de bedste betingelser for at køre de nødvendige forsøg og arbejdsgange.
Laboratoriet er desuden forberedt for indkøb og testopstilling af nye MiniFermentorer som skal afløse de nuværende. I en testperiode på 1 til 2 år vil begge opstillinger køre i et parallelt forløb.
Der blev i dette projekt anvendt konsekvent procesledelse, forstået på den måde at de forskellige brugergrupper (afdelinger) via vores databaseværktøj og via en række styrede workshops/brugermøder var aktiv part af skitseforslag og projektforlag. Alle løsninger og indretninger samt design blev løst og låst fast i disse faser.