DAKO NY LABORATORIEBYGNING

Bygherre: DakoCytomation A/S 
 
Funktion: Produktionslaboratorier Ny administrations- og produktionsbygning for DakoCytomation

Biotekfirmaet DakoCytomation fremstiller reagenser til diagnostik af kræft valgte i 2003 i forbindelse med en større udvidelse af produktionen at opføre en helt ny bygning på 12.000 m² med plads til administration, produktionsfaciliteter og lager, herunder kølelager.

Den nye administrations- og produktionsbygning består af en midterkerne i fire etager plus kælder. Øverste etage i midterkernen er forbeholdt de tekniske installationer, mens de øvrige tre etager indeholder kølelagerrum og køleproduktionslaboratorier. En gang i midterkernen, der er sterilt lukket fra produktionen, forbinder tre udgående bygningskroppe, som indeholder kontorarbejdspladser.

Midterkernen oplyses af dagslyset gennem store glasfacader, mens kontorfløjene oplyses af etagehøje vinduespartier. Bygningens midterkerne er opført i indfarvet lys beton, som skaber kontrast til kontorfløjenes sorte beton.

 Arkitekt: Langvad A/S Arkitekter

Landskabsarkitekt: Algreen & Bruun A/S 

Ingeniør: Rambøll A/S 

Areal: 12000 m2 

Årstal: 2005.