DTU B112 Miljø

ARKITEKTER: Christensen & Co. Arkitekter

BYGHERRE: DTU Miljø 

INGENIØRER: Norconsult

ROLLE: Underrådgiver til CCO 

AREAL: 2255 m² (heraf 1200 m² laboratorier) 

ÅRSTAL: Igangværende 

BUDGET: 90 mil

FUNKTION: Laboratorier og kontorer/fællesarealer

LOKATION: Bygningstorvet, 2800 Kongens Lyngby

Ny laboratoriebygning for DTU Miljø i Lyngby for funktioner der i dag findes spredt rundt i forskellige bygninger i utilstrækkelige lokaler. Den nye bygning i 3 etager + 1 tekniketage udlægges hovedsageligt med fællesarealer/kontorer mod syd,  større laboratorier mod nord og en supportzone imellem med funktioner som sluser og apparatrum.  I stueplan ankommer grove materialeprøver til Modtagelsesrummet, hvorfra  de bliver sorteret og neddelt til viderebehandling på de øvrige etage, hvor renrumslaboratorierne findes. De er opdelt på GMO1 Mikrobiologisk lab til kvantificering og karakterisering af renkulturer, Processing Lab  indrettet med store aftræksskabe med til forsøgsopstilling. Metal og Organisk Lab der håndterer henholdsvis uorganiske og organiske forbindelser. 

Langvad A/S Arkitekter har været arsvarlig for brugerproces, disponering af layout og indretning af værksteder og laboratorier

3D Referencebilleder udefra tilhører CCO