DTU BSL3 LABORATORIEBYGNING

BYGHERRE: DTU

RÅDGIVER: Alectia

ROLLE: Underrådgiver

AREAL: 500 m2

ÅRSTAL: 2012

BUDGET: 42 mio. DKK

FUNKTION: Forskningslaboratorier

LOKATION: DTU

Langvad A/S Arkitekter gennemførte sammen med Alectia et projektforløb fra program til og med hovedprojekt/udbud på en lab-pavillion klasificeret BSL-2.
Forskningslaboratorier skulle flyttes fra Lindholm til DTU. Projektet blev ikke gennemført på DTU, men senere projekteret videre af Langvad på SSI.