H. LUNDBECK BYGNING B7

Bygherre: H. Lundbeck A/S 

Funktion: Aktivitetscenter og ny portvagt, syd 

Arkitekt: Langvad A/S Arkitekter

Landskabsarkitekt: Algreen & Bruun 

Ingeniør: Rambøl A/S 

Areal: 4000 m2 

Årstal: 2005 – 2008.