H. LUNDBECK BYGNING BYGNING S44

Bygherre: H. Lundbeck A/S 

Funktion: Kantine med mødefaciliteter 

Arkitekt: Langvad A/S Arkitekter 

Landskabsarkitekt: Algreen & Bruun 

Ingeniør: Rambøll A/S og P.A. Pedersen A/S

Areal: 1200 m2 

Årstal: Oktober 2003.