H. LUNDBECK BYGNING C2

Bygherre: H. Lundbeck A/S 

Funktion: Administration og auditorium 

Arkitekt: Langvad A/S Arkitekter

Landskabsarkitekt: Marianne Levinsen 

Ingeniør: Rambøl A/S 

Areal: 4000 m2 

Årstal: 2005 – 2008.