H. LUNDBECK BYGNING S50-51

Bygherre: H. Lundbeck A/S 

Funktion: Administration/portvagt 

Arkitekt: Langvad A/S Arkitekter 

Landskabsarkitekt: Algreen & Bruun 

Ingeniør: Hansen, Carlsen & Frølund A/S, P.A. Pedersen 

Areal: 2500 m2 

Årstal: 2002.