H. LUNDBECK BYGNING Y

Bygherre: H. Lundbeck A/S 

Funktion: Forskningslaboratorier/Højager 

Arkitekt: Langvad A/S Arkitekter 

Landskabsarkitekt: Algreen & Bruun 

Ingeniør: Kampsax Consult A/S, Rambøll A/S, P.A. Pedersen A/S 

Areal: 5000 m2 

Årstal: 2002.