Risø LRIS

BYGHERRE: BYGST

ARKITEKT: CCO Arkitekter

INGENIØR: Norconsult

ROLLE: Underrådgiver til CCO Arkitekter

UDBUDSFORM: Totalentreprise; TR: BAM Danmark

ÅRSTAL: 2019-2021

AREAL: Bygning 171:  2550 m2. Bygning 123: 796 m2

BUDGET: 100 mio. DKK

FUNKTION: Bygning 171: laboratoriebygning. Bygning 123: Værkstedsbygning

LOKATION: DTU Risø

Baggrund:

Vindkraft er en dansk succeshistorie. Dansk vindkraftindustri er globalt set i førerfeltet, og en betragtelig del af Danmarks elproduktion er baseret på vind.

Baggrunden for succesen er blandt andet, at Danmark har satset på opbygning af stærke forskningsmiljøer, som fx DTU, med en tæt tilknytning til industrien.

For at styrke forskningsmiljøerne på DTU, sammenlagde man i 2012 flere afdelinger og etablerede instituttet for vindenergi. Målet var at skabe et stærkere forskningsmiljø, hvor medarbejderne blev samlet geografisk på Risø Campus.

De eksisterende laboratorier og værksteder var ikke længere tidssvarende og kontorbygningerne levede heller ikke op til nuværende standarder, så projektet har betydet, at de berørte medarbejdere får nye moderne laboratorie- og værkstedsfaciliteter samt renoverede og moderniserede kontorbygninger.

BYGNING 123

VÆRKSTEDER

Langvad A/S Arkitekter har haft ansvar for brugerprocessen og indretningen af værkstedsbygningen i samarbejde med CCO Arkitekter og Norconsult.

Hovedfunktionerne i værkstederne er:

  • Værkstedsområde med krandækket håndteringsområde, råvarelager og område til spåntagende maskiner (drejebænke, fræser, boremaski­ne mv.). Udover almen ventilation skal der være mulighed for punkts­ug ved enkelte processer og sug fra kemikalieskabe.
  • Slibe-/svejse-/maleområde er et område, hvor der foregår processer, der afgiver støv, svejsegasser og andet, hvilket kræver særlig ventilati­on og behov for aflukning. Arbejdet kan være støjende.
  • Derudover indgår et finmekanisk værksted og omklædningsfaciliteter

 

BYGNING 171

Laboratoriebygning

Langvad A/S Arkitekter har haft ansvar for brugerprocessen og indretningen af laboratoriebygningen i samarbejde med CCO Arkitekter og Norconsult. Ingen af laboratorierne er klassificerede.

Mekanisk prøvning og metalprocessing er placeret i Bygning 171 med understøttende kontor­funktioner i Bygning 101. Hovedfunktionerne i Mekanisk Prøvning udgøres af Testlab, der er et større sammenhængende område, hvor der opstilles en række forskellige testmaskiner. Testlab er DANAK-akkrediteret, hvilket bl.a. stiller krav til et stabilt termisk indeklima.

I tilknytning til Testlab placeres:

  • Undervisningsrum til undervisning af studerende med anvendelse af mindre, eldrevne testmaskiner.
  • Strain Gauge og opmåling, der anvendes til limning og lodning af strain gauges (sensorer).
  • Mikroskopi og fotografering, hvor der placeres optisk mikroskop og fotostand. Single Fiber Test, Ultralyd. Sensorlab, der anvendes til klargøring og opbevaring af målesensorer og udstyr. Malekabine, til påmaling af målemønstre på testemner. Rolling Contact Fatigue tester. En række lagre og arkiver. Kemikalielager og omhældning. Pumperum til hydraulikpumper, samt omklædningsfaciliteter.

(Billeder fra udbudsmateriale)